Aktualności

Kolonie dla dzieci rolników w 2021 roku

Kolonie dla dzieci rolników w 2021 roku - akt4[1].jpg

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku letniego w 2021 roku, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Kolonie profilaktyczne w 2021 roku

Kolonie profilaktyczne w 2021 roku - akt1.jpg

Zapraszamy instytucje publiczne, gminy, ośrodki pomocy społecznej, organizacje pozarządowe do współpracy w zakresie organizacji letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin ubogich i wymagających wsparcia.

Nowe wytyczne

Nowe wytyczne - bezpieczne_kolonie.jpg

Zgodnie z informacjami MEiN, kolonie w tym roku będą mogły się odbyć, przy zachowaniu zwiększonych rygorów bezpieczeństwa sanitarnego. Dlatego też wprowadzamy zmiany w organizacji naszych wyjazdów, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i opiekunom.

Kurs wychowawcy kolonijnego

Kurs wychowawcy kolonijnego - akt3[2].jpg

Organizujemy kursy wychowawcy kolonijnego uprawniające do podjęcia pracy jako wychowawca wypoczynku dzieci i młodzieży. Kursy odbywają się w Lublinie, istnieje również możliwość zorganizowania kursu wyjazdowego (dla zgłoszonej grupy).

Praca na wakacje

Praca na wakacje - akt2[2].jpg

Oferujemy wakacyjną pracę na naszych koloniach dla wychowawców, psychoterapeutów, instruktorów, animatorów, ratowników wodnych i medycznych, pielęgniarek oraz kucharzy, pomocy kuchennych i personelu sprzątającego.

Zimowisko dla dzieci rolników w 2020 roku

Zimowisko dla dzieci rolników w 2020 roku - akt4[1].jpg

Stowarzyszenie im. Teresy Kras jest organizatorem wypoczynku zimowego w 2020 roku, z programem promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, dla dzieci rolników objętych rolniczym systemem ubezpieczenia społecznego, dofinansowanego przez Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Usługi doradcze

Usługi doradcze - akt7[2].jpg

W siedzibie Stowarzyszenia można skorzystać z bezpłatnych usług doradczych w zakresie funkcjonowania organizacji pozarządowych.