Zadania publiczne finansowane ze środków publicznych w 2024r.

Kolonie w Nawojowej dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2024 R.

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE W NAWOJOWEJ

DOFINANSOWANIE: 289 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 289 500 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2022 roku pt. "Kolonie edukacyjne na terenie powiatu nowosądeckiego".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Nawojowa, na terenie powiatu nowosądeckiego. W dwóch turnusach łącznie weźmie udział 198 dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej:

 • promujący i wzmacniający zdrowie, w tym zdrowie psychiczne, ukierunkowany na pomoc psychologiczno-pedagogiczną oraz wsparcie rówieśnicze;
 • Promocja zdrowia oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego
 • Utrwalanie postaw prozdrowotnych (zasad zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej)
 • Profilaktyka e-uzależnień i promocja higieny cyfrowej
 • Edukacja historyczna i patriotyczna promująca wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniająca patronów 2024 r. ustanowionych przez Sejm RP
 • Wzmacnianie postaw prospołecznych, w tym wolontariatu 
 • Integrowanie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pochodzących z różnych środowisk, w tym mniejszościowych grup społecznych czy kulturowych, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Edukacja obywatelska i społeczna z elementami ekonomicznymi, w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Kolonie w Zębie dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2024 r.

 

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE W ZĘBIE

DOFINANSOWANIE: 282 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 282 000 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego w 2024 roku pt. " Kolonie edukacyjne w Zębie ".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Ząb, na terenie powiatu tatrzańskiego. W dwóch turnusach łącznie weźmie udział 188 dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej:

 • Promocja zdrowia oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego
 • Utrwalanie postaw prozdrowotnych (zasad zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej)
 • Profilaktyka e-uzależnień i promocja higieny cyfrowej
 • Edukacja historyczna i patriotyczna promująca wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniająca patronów 2024 r. ustanowionych przez Sejm RP
 • Wzmacnianie postaw prospołecznych, w tym wolontariatu 
 • Integrowanie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pochodzących z różnych środowisk, w tym mniejszościowych grup społecznych czy kulturowych, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Edukacja obywatelska i społeczna z elementami ekonomicznymi, w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Kolonie w Ochotnicy Dolnej dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:  ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2024 R.

 

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE W OCHOTNICY DOLNEJ

DOFINANSOWANIE: 304 500 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 304 500 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2024 roku pt. "Kolonie edukacyjne w Ochotnicy Dolnej".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Ochotnica Dolna, na terenie powiatu nowotarskiego. W trzech turnusach łącznie weźmie udział 203 dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej:

 • Promocja zdrowia oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego
 • Utrwalanie postaw prozdrowotnych (zasad zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej)
 • Profilaktyka e-uzależnień i promocja higieny cyfrowej
 • Edukacja historyczna i patriotyczna promująca wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniająca patronów 2024 r. ustanowionych przez Sejm RP
 • Wzmacnianie postaw prospołecznych, w tym wolontariatu 
 • Integrowanie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pochodzących z różnych środowisk, w tym mniejszościowych grup społecznych czy kulturowych, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Edukacja obywatelska i społeczna z elementami ekonomicznymi, w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Kolonie w Gorlicach dla dzieci z województwa małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:   ORGANIZACJA WYPOCZYNKU LETNIEGO DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W 2024 R.

 

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE EDUKACYJNE W GORLICACH

DOFINANSOWANIE: 282 000 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 282 000 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras na zlecenie Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa małopolskiego w 2024 roku pt. "Kolonie edukacyjne w Gorlicach".

Wypoczynek jest w całości finansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty i jest wolny od opłat dla uczestników.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 10-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym w miejscowości Gorlice, na terenie powiatu gorlickiego. W czterech turnusach weźmie udział 188 dzieci i młodzieży z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej:

 • Promocja zdrowia oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego
 • Utrwalanie postaw prozdrowotnych (zasad zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej)
 • Profilaktyka e-uzależnień i promocja higieny cyfrowej
 • Edukacja historyczna i patriotyczna promująca wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniająca patronów 2024 r. ustanowionych przez Sejm RP
 • Wzmacnianie postaw prospołecznych, w tym wolontariatu 
 • Integrowanie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pochodzących z różnych środowisk, w tym mniejszościowych grup społecznych czy kulturowych, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Edukacja obywatelska i społeczna z elementami ekonomicznymi, w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej

Kolonie dla dzieci rolników z woj. małopolskiego

znaki_strona_www.png

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

NAZWA PROGRAMU:  ORGANIZACJA WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEZY SZKOLNEJ W 2024 R. Z TERENU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

 

 

NAZWA ZADANIA:   KOLONIE DLA DZIECI ROLNIKÓW

DOFINANSOWANIE: 52 650 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ: 234 370 zł

 

Stowarzyszenie im. Teresy Kras przy wsparciu Małopolskiego Kuratora Oświaty realizuje zadania publiczne w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci rolników z terenu województwa małopolskiego.

Wypoczynek jest w współfinansowany ze środków publicznych otrzymanych za pośrednictwem Wojewody Małopolskiego z budżetu państwa, będących w dyspozycji Małopolskiego Kuratora Oświaty.

 

Wypoczynek zostanie zorganizowany w formie 9-dniowych kolonii edukacyjnych, w ośrodku kolonijnym nad morzem, w miejscowości Kołobrzeg. W dwóch turnusach weźmie udział 130 dzieci roników z terenu województwa małopolskiego.

W trakcie wypoczynku będzie realizowany program względniający rekomendacje Ministra Edukacji Narodowej:

 • Promocja zdrowia oraz wzmacnianie zdrowia psychicznego
 • Utrwalanie postaw prozdrowotnych (zasad zdrowego żywienia, niemarnowania żywności oraz aktywności fizycznej)
 • Profilaktyka e-uzależnień i promocja higieny cyfrowej
 • Edukacja historyczna i patriotyczna promująca wizyty w miejscach związanych ze znanymi postaciami z historii naszego Kraju, w tym uwzględniająca patronów 2024 r. ustanowionych przez Sejm RP
 • Wzmacnianie postaw prospołecznych, w tym wolontariatu 
 • Integrowanie dzieci ze zróżnicowanymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi, pochodzących z różnych środowisk, w tym mniejszościowych grup społecznych czy kulturowych, z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.
 • Edukacja obywatelska i społeczna z elementami ekonomicznymi, w związku z ustanowieniem przez Senat RP roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej