Kurs wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży

Stowarzyszenie im. Teresy Kras prowadzi kursy kwalifikacyjne dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży. Kursy są realizowane pod nadzorem Kuratorium Oświaty w Lublinie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Kursy odbywają się w Lublinie.

Możliwe jest również zorganizowanie kursu, na zamówienie grupy, we wskazanym miejscu i terminie.

Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która:

  • ukończyła 18 lat
  • ma wykształcenie minimum średnie
  • jest niekarana
  • ukończyła kurs dla wychowawców kolonii
  • ma predyspozycje do pracy z dziećmi

Nauczyciele, osoby pracujące z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorzy harcerstwa w stopniu przynajmniej przewodnika nie muszą mieć ukończonego kursu wychowawcy.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.lutur.pl